หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   
   
   

โยคะระดับสูง

  Advanced Yoga
 
 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการที่ดีของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

หลักสูตร
การสอน

โยคะระดับสูง Yoga 3-1 (Advanced Yoga 3-1)
คือ การเรียนที่ต่อเนื่องจากโยคะขั้นกลาง2-2 การเรียนจะมุ่งเน้นการฝึกเทคนิคพื้นฐาน เพื่อความแข็งแรง ของกำลังข้อมือ แขน ไหล่ ขา และการฝึกหลักการสำคัญของท่าที่ใช้ความยืดหยุ่น รับน้ำหนักตัว และการทรงตัวในระดับ ที่ยากมากขึ้น เช่น ข้อมือ ศีรษะอาสนะ ท่าอาสนะที่เกี่ยวกับของหลัง และเหยียดตัวของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อขาที่ยากขึ้น ส่งผลอย่างมากต่อจิตใจ สมาธิ การไหลเวียนของพลังปราณในร่างกาย ระบบการเผาผลาญสารพิษที่ดีขึ้น ปรับสมดุล และเสริมสร้างสมรรถนะอย่างเด่นชัด


โยคะระดับสูง Yoga 3-2 (Advanced Yoga 3-2)
คือ การเรียนที่ต่อเนื่องจากโยคะระดับสูง Yoga 3-1 การเรียนจะมุ่งเน้นการฝึกความแข็งแรง ของกำลังข้อมือ แขน ไหล่ ขา ร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการฝึกท่าที่ใช้ความยืดหยุ่น และการทรงตัวในระดับ ที่ยากมากขึ้น เช่น ท่ายืนด้วยข้อมือ ศีรษะอาสนะ ท่าอาสนะที่เกี่ยวกับหลัง และขาที่ยากขึ้นเป็นการดึงพลังจิตวิญญาณ แห่งความท้าทายของนักรบที่มีในแต่ละคนออกมา ขณะฝึกสามารถส่งผลอย่างมากต่อจิตใจ การฝึกสมาธิในระดับสูง เพิ่มการไหลเวียนพลังปราณในร่างกาย ระบบการเผาผลาญสารพิษที่ดีขึ้น ปรับสมดุล และเสริมสร้างสมรรถนะอย่างพึงพอใจ

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2019 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.