หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   
   

โยคะบำบัดพิเศษ

  Intensive Therapy Yoga
 
 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และเน้นการเรียนโยคะ ให้ได้คุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อให้โยคะได้เป็นส่วน สำคัญ ที่จะนำมาซึ่งพัฒนาการที่ดี  ของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง 

หลักสูตร
การสอนโยคะ

โยคะบำบัดพิเศษ (Intensive Therapy Yoga)  **ไม่ต้องมีพื้นฐานโยคะมาก่อน**

คอร์สโยคะสำหรับบำบัด ตลอดจนแก้ปัญหาโดยตรง สำหรับ อาการป่วยต่างๆ เรื้อรังมานาน บางคนอาจมีร่างกายกับอาการเรื้อรังบางอย่าง ที่นับวัน ดูเหมือนจะดีขึ้น แต่ชั่วระยะหนึ่งก็กลับไม่ดีขึ้น อาจพบโรคอื่น หรือจุดเสื่อมโทรม ปัญหาอื่นที่ต้องรักษาแก้ไขใหม่อีก ทนทรมานจากการเจ็บปวด รำคาญ บำบัดด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผล อยากหาทางเลือก อื่น ช่วยลดผลข้างเคียงเนื่องจากการใช้ยาเป็นเวลานาน

หลักสูตรการสอนโยคะบำบัดพิเศษนี้ เป็นหลักสูตรจากศาสตร์โยคะที่ดีมาก เป็นหลักสูตรโยคะบำบัด ที่ผ่านการทุ่มเท จากประสบการณ์การศึกษาโยคะ หลากหลายอาการของลูกศิษย์ การวิเคราะห์ การรักษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป แนวธรรมชาติ จากปราณที่แข็งแรงขึ้นตามลำดับ ไม่ใช้ยาใดๆ  พัฒนาการต่างๆ ที่ได้รับผลดี และปรับปรุงหลักการสอนโยคะอย่างละเอียดรอบคอบ ลึกซึ้งโดยครูนาตรา (ครูมายด์)

ซึ่งในหลักสูตรโยคะบำบัดพิเศษที่สอน จะถูกรวบรวมจากจุดเด่นๆของ แนวต่างๆหลายแขนงของโยคะ ลูกศิษย์ทุกคน จะได้รับการฝึกฝนวินัยชีวิต ที่ดีขึ้น ในทุกด้านอย่างเป็นธรรมชาติ  ร่างกายและจิตใจจะได้รับการบำบัด การปรับปรุงไปพร้อมๆกัน เกิดความเพลิดเพลิน เบาสบายขึ้น ลดความตึงเครียดที่ ถูกสะสมมาอย่างมากมาย และไม่สามารถที่จะยกออกไปได้ ในทุกชั่วโมงของการเรียนโยคะ และปรับปรุงเสริมสร้าง พลังแห่งสมาธิที่สงบเยือกเย็น สุขุม นุ่มลึก ตลอดช่วงของการเรียนโยคะหลักสูตรบำบัดพิเศษกับครูนาตรา (ครูมายด์)

ลูกศิษย์ ต่างให้ความเห็นว่า สามารถลดความทุกข์มรมานจากอาการต่างๆจากโรคเรื้อรัง ได้อย่างเด่นชัด เช่น ภูมิแพ้ ปวดศีรษะ เรื้อรัง ปวดร้าวครึ่งซีกของใบหน้า ท้องผูกจนต้องพึ่งแต่ยาถ่ายที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  ท้องมีลมมากแก็สดันตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายจนจุกเสียดเจ็บทรมานเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่อนแอมากๆ ตะคริวบ่อยมากเรื้อรัง

โยคะบำบัดพิเศษ ยังฟื้นฟู ดูแลรักษา ระบบภายในที่บกพร่อง การเตรียมระบบ หรือปรับปรุงให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อวันข้างหน้า ที่จะได้มีครอบครัว ก่อนคลอด หลังคลอด  หรือ ย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน วัยชรา อย่างแข็งแรง โยคะจะช่วยบำบัดให้ ห่างไกลจากผลข้างเคียงของยาประจำต่างๆ ไม่พึ่งสิ่งเสริมใดๆ  ที่จะเข้าสู่ร่างกาย หมากมาย จนสิ้นเปลือง และทำร้ายตับไต

เพิ่มความแข็งแรงแก่ปอดและหัวใจแบบโยคะ ซึ่งแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วๆไปทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง โยคะบำบัดพิเศษ ช่วยเพิ่ม และกระตุ้น ฟื้นฟู กล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้ตามจุดต่างๆได้อย่างนุ่มนวล  เช่น ช่องท้อง แขน ขา ลดส่วนเกิน กระชับรูปร่าง สามารถให้โยคะบำบัดพิเศษ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างสมรรถนะแก่กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น อย่างถูกวิธี ค่อยเป็นค่อยไป อย่างถาวร เพิ่มพูนกำลังใจ ความปลอดโปร่งแก่สมอง พัฒนาการแห่งสติปัญญา ความสุขุม ความเข้าใจในเหตุและผล สัจจะธรรมแห่งธรรมชาติและชีวิต
คอร์สเรียนโยคะบำบัดพิเศษ 40 ครั้ง ๆละ 1ชม.
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.