หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   
   
   

โยคะระดับกลาง

  Intermediate Yoga
 
 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการที่ดีของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

หลักสูตร
การสอน

โยคะระดับกลาง 2-1 (Intermediate Yoga 2-1)
คือ การเรียนในท่าอาสนะที่ยากขึ้น กว่าโยคะเบื้องต้น1-2 ผู้เรียนจะได้รับการฝึกที่เพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ของกระดูกสันหลังมากขึ้น ปรับสมดุลและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายและจิตใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป ผู้เรียนจะมีความเข้าถึงโยคะได้ลึกซึ้งขึ้น ได้รับการฝึกปราณายามะในแบบต่างๆ

 

โยคะระดับกลาง 2-2 (Intermediate Yoga 2-2)
คือ การเรียนที่ต่อเนื่องจากโยคะขั้นกลาง1 ผู้เรียนจะได้ฝึกพื้นฐานความแข็งแรง ของกำลังข้อมือ แขน ไหล่ และการฝึกท่าที่ใช้ความยืดหยุ่น และการทรงตัวมากขึ้น จะสามารถส่งผล ทางการปรับสมดุลและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายและจิตใจ สมาธิจะดีขึ้นมีความเข้าใจในตนเองสูงขึ้น ซึ่งพร้อมสำหรับการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.