หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   
   

โยคะวินยาสะ

   Vinyasa Yoga
 
 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการที่ดีของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

หลักสูตร
การสอน

โยคะวินยาสะ 4-1, 4-2, 4-3 ( Vinyasa Yoga 4-1, 4-2, 4-3)
คือ การเรียนที่คงพื้นฐานของโยคะสูตรโบราณอันทรงคุณค่าของท่านปตัญชลี บิดาแห่งโยคะ โดยจะประกอบด้วยท่าอาสนะต่างๆที่ถูกนำมาจัดเรียงให้เชื่อมต่อกัน จนเป็นการฝึกที่เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ทรงพลัง ก่อเกิดความสงบในความสัมพันธ์แก่กายและจิต โดยมีการกำหนดลมหายใจเป็นตัวการสำคัญของการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะ ท่วงท่า จึงจะสามารถส่งผลอย่างมาก ต่อการพัฒนาของผู้ฝึก คือ เสริมสร้าง ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น สมดุล ความสงบเยือกเย็นและสมาธิ
 

โยคะวินยาสะลดความเครียดและน้ำหนัก ( Vinyasa Yoga Tension Release &firm)
คือ การเรียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะกระชับรูปร่าง เสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย ลดความเครียด ฝึกจิตใจให้ม่นคงแน่วแน่ สมาธินิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาทั้งทางกายและจิต หลังจากเรียนจบ จากการฝึกที่เน้นการผสมผสานท่าอาสนะต่างๆ ในรูปแบบของหะถะโยคะและวินยาสะ ผู้เรียนจะสัมผัสถึงความแตกต่างอย่างเด่นชัด


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.