หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

สมาชิกคอร์ส

   Yoga Member 
 
 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการที่ดีของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

หลักสูตร
การสอน

สมาชิกคอร์สโยคะ
Yoga Member  Courses

เปิดแล้วตามคำเรียกร้อง 
คุ้มค่า หลากหลาย ได้ผลเยี่ยม
!!
 

จาก ราคาที่ถูกกว่า ทางเลือกที่มากกว่า จะเป็นข้อดี ที่สมาชิกจะสามารถจัดสรรงบประมาณอย่างแน่นอน  และระยะเวลา เพื่อสุขภาพได้อย่างเป็นระเบียบ  มีความสมบูรณ์แบบตาม รูปแบบการฝึก ที่ครูได้จัดไว้ อย่างหลากหลาย เหมาะกับความแข็งแรง และผ่อนคลาย สำหรับชีวิตคนในยุคปัจจุบันที่เร่งรัด ตึงเครียด และที่สำคัญ คือ เป็นสมาชิก เฉพาะโยคะเท่านั้น ไม่ต้องเสียมูลค่าเงินไปกับกีฬาอื่นๆ ที่เราไม่สนใจ หรืออาจจะไม่เหมาะสมกับเรา

 สมาชิกคอร์สโยคะ Yoga Member  Courses

สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และต้องการเพิ่ม วินัยให้ตนเองด้วยโยคะ  ต้องการจะตั้งใจฝึก หรือเรียนโยคะ อย่างแท้จริง ให้โยคะเข้ากระตุ้นอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย อย่างเต็มที่ จะได้สัมผัสกับโยคะในหลายรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน เพื่อธรรมชาติบำบัด เสริม บุคลิกภาพ แก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง ผิวพรรณ สดใส ให้โยคะเข้าช่วยเพิ่มสมาธิ ความสุขุม อารมณ์แจ่มใส กระชับรูปร่าง ขจัดส่วนเกิน ปรับสมดุลของทุกระบบภายในร่างกาย ตลอดจนเพื่อการพัฒนาการฝึกโยคะไปได้อย่างเด่นชัดมาก

การเป็นสมาชิกโยคะสำหรับนักเรียนของ นาตราโยคะ

1.    การฝึกโยคะจะเริ่มตามเวลา และตรงเวลาที่กำหนด

2.   การฝึกโยคะจะต้องเคารพกฎ 3 ข้อ ของโยคะ หากผู้ฝึกท่านใดที่ไม่พร้อมในการฝึกโยคะครั้งใด อย่าได้ฝืนร่างกาย ให้หยุดพักผ่อนคลาย หรือ
      เปลี่ยนท่าไปฝึกโยคะในท่าอาสนะ ที่ง่ายลง ไม่มีการแข่งขัน จิตใจให้เป็นกลาง ก่อนที่จะเริ่มการฝึกโยคะ และจะไม่รีบร้อนที่จะฝึกโยคะ โดยที่จิตไม่พร้อม

3.    ผู้ฝึกโยคะจะเคารพใน สถานที่  สิทธิ  ความสงบ  และสมาธิของกันและกัน การฝึกโยคะหนักเบาในแต่ละ ชม. หากสมาชิกแต่ละคน เข้าฝึกโยคะ
       เกิดความแตกต่างในสภาวะร่างกายที่ไม่เท่าเทียมกัน 
5.    สมาชิกสามารถที่จะเข้าฝึกโยคะตามชม.และเวลา  ตามจำนวนครั้งจนครบ และจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

6.   นาตราโยคะ ขอสงวนสิทธิ์ ในเรื่องของสถานะภาพของสมาชิก ที่จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือถ่ายโอนใช้ร่วมกัน  แต่สามารถอัพเกรดให้
      สูงขึ้น

7.   การขาดฝึกฝึกโยคะ  ควรจะโทรแจ้ง นาตราโยคะให้ได้ทราบล่วงหน้าด้วย จะเป็นการดี

ครูนาตรา ขอให้ทุกท่านร่วมกันฝึกโยคะ สร้างเสริมความชำนาญ เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม และเพลิดเพลินกับประโยชน์ที่ได้รับจากโยคะ ร่วมกันให้ได้เต็มที่มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.