หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   
   
   

โยคะขั้นเบื้องต้น

  Yoga for Beginner
 
 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และเน้นการเรียนโยคะ ให้ได้คุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อให้โยคะได้เป็นส่วน สำคัญ ที่จะนำมาซึ่งพัฒนาการที่ดี  ของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง 

หลักสูตร
การสอนโยคะ

โยคะระดับเบื้องต้น 1-1 (Yoga for Beginner 1-1)
คือ การเรียนโยคะสำหรับผู้ที่ยังใหม่ ซึ่งไม่เคยฝึกโยคะมาก่อน จะได้รู้จักกับโยคะ ในการเรียนจะเน้นการฝึก ที่เป็นการเตรียมตั้งแต่ร่างกายและจิตใจ การหายใจแบบโยคะที่ถูกต้อง ฝึกท่าต่างๆสำหรับการยืดเหยียด และความแข็งแรงของสรีระร่างกายทั่วร่าง   เช่น แขนขา หลัง ไหล่ คอ ศีรษะ อวัยวะภายใน

โดยศาสตร์ดีกดำบรรพ์ ที่อัศจรรย์ คือ สัมผัสแห่งโยคะ ครูนาตรา (ครูมายด์) จะทำให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานโยคะที่ดี สมบรูณ์แบบทั้งกายใจ  พร้อมสำหรับการฝึกโยคะในขั้นต่อไปได้ดี และลดความเครียด ความกังวลจากอุปสรรคในการฝึกโยคะในขั้น อื่นๆที่สูงขึ้นไปได้


โยคะระดับเบื้องต้น 1-2 (Yoga for Continuing Beginner 1-2)
คือ การเรียนโยคะที่ต่อเนื่องจากโยคะเบื้องต้น1 ผู้เรียนโยคะจะได้รับความแข็งแรง ปรับสมดุล และเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายและจิตใจ ที่ต่อเนื่องมาจากโยคะเบื้องต้น1 โดยในการเรียนโยคะในขั้นนี้ จะเรื่มการฝึก ที่เน้นการฝึกท่าอาสนะต่างๆในแขนง หฐโยคะระดับเบื้องต้น ซึ่งจะเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนโยคะ ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป ได้อย่างราบรื่น

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.