หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

น่ารู้ น่าอ่าน

  Let's  Read
 

ข้อแนะนำในการลดน้ำหนักให้ได้ผล

นักวิจัยกล่าวว่า โปรแกรมลดน้ำหนักที่ มีการให้คำแนะนำที่ดีๆ มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลในการลดน้ำหนักกัน พร้อมๆกับการ ควบคุมการรับประทานอาหารไปด้วย สามารถช่วยในการลดน้ำหนักตัวได้ ในอัตราคงที่ 6
% ต่อปี (ประมาณ 10-15 ปอนด์) ใน 5 ปีแรกที่น้ำหนักตัวจะไม่กลับมาเพิ่มอีก

หัวใจสำคัญจะอยู่ที่ การใช้ชีวิตในประจำวัน คือ จะต้องควบคุมวินัยตนเองในการลดน้ำหนักให้เป็นธรรมชาติ จนติดเป็นนิสัย เมื่อทำได้สำเร็จแล้ว จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปในระยะยาว จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีน้ำหนักเกินนั้น หากลดน้ำหนักลงอย่างถูกต้องได้ ประมาณ 10-15 ปอนด์ จัดอยู่ ในระดับปานกลาง
จะส่งผลดีต่อร่างกายที่นอกเหนือจากการได้รูปร่าง บุคลิกที่ดีขึ้นแล้ว คือ โรคเบาหวาน คลอเรสเตอรอล ความดันโลหิต และโรคหัวใจ ก็จะดีขึ้นตามมา

น้ำหนักตัวกับร่างกาย

เราควรจะเอาใจใส่กับร่างกายของเราให้มากๆ ดูแลให้มีความแข็งแรง โดยให้คอยสังเกตน้ำหนักตัว เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เป็นประจำว่า คับมากขึ้นหรือไม่
?
การชั่งน้ำหนักทุกวันช่วยในการลดน้ำหนักด้วยหรือไม่
?


คำตอบ
: ช่วยได้ แต่ไม่ใช่ว่า คุณต้องแบกตาชั่งของคุณ ติดตัวไปด้วยทุกที่

การชั่งน้ำหนักทุกวันช่วยในการลดน้ำหนักได้มากขึ้น
จากการศึกษา ของมหาวิทยาลัย มินเนสโซต้า
the University of Minnesota  จากผู้คนจำนวนมากกว่า สามพันคน ที่ลดน้ำหนักมาก และสามารถรักษาระดับน้ำหนักตัวที่ลดได้ให้คงตัว โดยที่ไม่กลับมาอ้วนขึ้น หรือ อ้วนกว่าเดิม ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากว่า การชั่งน้ำหนักทุกวัน เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก สำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก มีผู้ที่ลดน้ำหนักจำนวนหนึ่งที่ชั่งน้ำหนักทุกวัน สามารถลดน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยได้ 12 ปอนด์ และผู้ที่ลดน้ำหนัก ที่ชั่งน้ำหนักทุกอาทิตย์ สามารถลดได้ 6
ปอนด์ ส่วนคนที่ไม่สนใจที่จะชั่งน้ำหนักของตน ลดได้เพียง 4 ปอนด์ ในช่วงเวลาเดียวกัน

แต่ว่าการชั่งน้ำหนักนี้ จะแยกออกจากเทคนิคการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่า ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อชั่งน้ำหนักแล้ว ก็ยังคงต้องฝึกนิสัยในการรับประทานให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ และกำหนดแผนการออกกำลังกายให้เป็นไปอย่างเพียงพอ จนเป็นกิจวัตรด้วย

ข้อแนะนำในการลดน้ำหนักให้ได้ผล

ผู้ลดน้ำหนักจำนวนมากกว่า 4,000 คน ที่ชั่งที่ชั่งน้ำหนักทุกวัน สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 30 ปอนด์ เพราะการชั่งน้ำหนักทุกวัน จะเป็นสิ่งเตือน กระตุ้น ให้ผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นั้น ระวัง! หากน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 ปอนด์แล้ว! และจะรีบทำการลดน้ำหนักลงโดยเร็ว

 

การชั่งน้ำหนักทุกวันไม่ใช่ดีสำหรับทุกคนเสมอไป

แผนลดน้ำหนักหลายๆ แผนนั้น กำหนดให้ชั่งน้ำหนัก ทุกอาทิตย์แทนที่จะชั่งทุกวัน ทั้งนี้ เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไปในร่างกาย ช่วงของการมีประจำเดือนในเพศหญิง ความแม่นยำของตาชั่ง  
 การชั่งน้ำหนักทุกอาทิตย์จะได้ภาพรวมของน้ำหนักได้ดีกว่า ชั่งทุกวัน ช่วยให้ผู้ที่กำลังลดน้ำหนักได้มีระยะเวลา ในการที่จะจัดสรรกิจกรรม ควบคุมอาหาร ตลอดจนอุปนิสัยการบริโภคต่างๆ ได้ก่อนที่จะอ้วนมากเกินไป
แพทย์ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า การชั่งน้ำหนักทุกวัน จะได้ผลดี กับผู้ที่ฝึกฝนวินัยตนเอง ที่สามารถลดและควบคุมน้ำหนักตัวได้แล้ว แต่สำหรับผู้ที่น้ำหนักตัวลดลงช้า หรือยังไม่สามารถลดน้ำหนักสำเร็จนั้น จะค่อนข้างเป็นปัญหา และอาจจะบั่นทอนกำลังใจ รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำได้สำเร็จ
!  หากเห็นว่าน้ำหนักที่เห็นทุกๆวัน ไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง คือ ลดได้นิดเดียวเอง หรือแทบจะไม่ลดเลย หรือแย่ไปกว่านั้น คือ เพิ่มขึ้นอีกแล้ว ก็อาจจะยิ่งทำให้เลิกล้มความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักต่อไป  และกลับไปรับประทานมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อชดเชยความผิดหวัง จึงมีแผนลดน้ำหนักอีกหลายแผน ที่ไม่ยอมให้ผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ ได้เห็นตาชั่งหรือทราบน้ำหนักตัว จนกว่าจะถึงเวลาสมควร ก็เพราะเหตุผลที่กล่าวมานั่นเอง

เคล็ดลับ 5 ข้อที่ตาชั่งช่วยคุณได้

    1. ตัวเลขหรือเข็มของตาชั่งนั้น สามารถชี้เป็นชี้ตายสำหรับคุณ ขนาดนั้น
        เลยหรือ
? อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลย เราต้องใช้ตาชั่งให้เป็นประโยชน์ เป็น
        เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมในแผนลดน้ำหนักของเรา อย่าให้กลายเป็น
        เครื่องมือบั่นทอนความตั้งใจในการลดน้ำหนักของเรา
    2. ชั่งน้ำหนักเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเท่านั้น
วันละครั้งก็พอ ไมใช่ชั่งบ่อยจน
        เกินงาม เช่น หลังจากออกกำลังกาย เพื่อที่จะดูว่า ไขมันได้ถูกเผาผลาญ
        และน้ำหนักตัวลดลงไปเท่าไรแล้ว ซึ่งตามจริงจะเป็นการสูญเสียน้ำไป
        มากกว่าที่จะเป็นไขมัน  ชั่งน้ำหนักหลังอาหาร
หรือหลังงานเลี้ยง การทำ
 
        เช่นนี้ไม่เป็นผลเสีย มากกว่าผลดี
    3. ตาชั่งส่วนใหญ่อาจจะไม่เที่ยง หรือแม่นยำ อย่าได้หลงมัวเมาในตัวเลข
        บนตาชั่งจนเกินไป ให้มองภาพรวมและแนวโน้มจากการดูแลสุขภาพของ
        เราเองประกอบด้วย และไม่มีใครสามารถล่วงรู้น้ำหนักของเราได้ ถ้าเรา
        ไม่ได้บอกเขา
!
    4. น้ำหนักตัวของคนเรา ตามปกติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน ตาม
  
        สภาพร่างกาย เช่น ปริมาณการบริโภคและการสูญเสียน้ำของร่างกาย
        การมีประจำเดือน บางครั้งน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น มาจากน้ำหนักของน้ำไม่
        ใช่น้ำหนักของไขมัน
    5. ใช้การสังเกตอื่นๆ จากตัวเราเองด้วย นอกเหนือจากการที่จะจดจ่ออยู่
        เพียงแต่ตาชั่งเท่านั้น
! เช่น กางเกงของเราคับหรือหลวมกว่าเดิม ทำแผน
        หรือตารางการออกกำลังกาย แล้วบันทึกสถิติเอาไว้ ปรับแก้อุปนิสัยการ
        รับประทานอาหาร และชนิดของอาหารที่มีเคล้นรี่สูงๆ ที่ทำให้อ้วนง่าย
        ฝึกฝนตนเองให้ใส่ใจกับการควบคุมน้ำหนักตัว จนเป็นนิสัยถาวร
หากคุณทำได้ตามนี้ เรามั่นใจว่า ลดน้ำหนักนะหรือ สบายมากๆ และเมื่อนั้นแหละ คุณนั่นเองที่จะเป็นคนบอกตัวคุณเอง ว่าคุณลดน้ำหนักได้สำเร็จแล้ว ไม่ใช่ตาชั่งเป็นคนบอก
!

 
 


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.