หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

 

นาตราโยคะ สอนโยคะอย่างละเอียด และเน้นการเรียนโยคะ ให้ได้คุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เพื่อให้โยคะได้เป็นส่วน สำคัญ ที่จะนำมาซึ่งพัฒนาการที่ดี  ของศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง 

ครูนาตรา (ครูมายด์)  จะเน้นการสอนโยคะ เพื่อลดความเครียด สร้างเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนโยคะทุกคน  ตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกโยคะ มาก่อน หรือมีรูปร่างที่อ้วน ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่แข็งแรง ผู้ที่มีร่างกายแข็งทื่อ ทรมานถึงที่สุด จนต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยศาสตร์ดึกดำบรรพ์อันมีคุณค่า คือโยคะ
 

ครูมายด์จะมุ่งมั่นให้นักเรียนทุกคน ทึ่มาเป็นลูกศิษย์ ได้เข้าถึง แก้ไขสิ่งที่แย่ให้ดีขึ้นด้วยยาธรรมชาติ คือ ด้วยโยคะ และเกิดารพัฒนาที่เป็นองค์รวม  อย่างแท้จริง ตามเป้าประสงค์ แห่งบิดาโยคะ และเหล่าครุโยคะ ทั้งหลาย ที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิต ในการคิดค้นศาสตร์ อันสูงส่ง มีคุณค่านี้ขึ้นมา แก่โลกใบนี้

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย สัมผัส ว่า อะไรคือโยคะ และทำไม? ผู้คนจึงให้ความสำคัญกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก หรือ กระแสโยคะ จะมาแรงตั้งแต่เมื่อไร ?

ตั้งแต่ ยุคก่อนพุทธกาล ที่ประวัติศาสตร์โยคะ ระบุไว้ว่า ศาสตร์แห่งโยคะ ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ จากโรคภัย ความทุกข์ทรมานต่างๆ ย่างได้ผล มามากมาย นักต่อนัก เนิ่นนานต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน  ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นอันแรงกล้า แห่งเหล่าโยคี ในประเทศ อินเดีย

ครูนาตรา (ครูมายด์)  ได้ตระหนัก ถึงข้อดีที่ลึกซึ้ง และความงดงาม แห่งศาสตร์โยคะ ที่เป็นธรรมขาติอย่างแท้จริง  ้วยประสบการณ์ตรงของตนเองมาค่อนชีวิต  จึงมุ่งมั่นที่จะยึดถือการสอนโยคะที่ดี เหมาะสมกับผู้เรียน มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงของนักเรียน อย่างยาวนาน ถาวร  และมีการพัฒนาหลักสูตรโยคะอย่างต่อเนื่อง โดยครูมายด์จะ เน้นการเอาใจใส่ เข้าถึงผู้เรียนอย่างละเอียดทั่วถึงทุกคน ในชั่วโมงเรียน นักเรียนจะได้รับการเติมยาจากธรรมชาติ สู่กาย ใจ และจิตวิญญาณ แห่งโยคะ อย่างแท้จริง  

โดยการสอนโยคะ แขนงของครูมายด์นั้น จะสอนอย่างมีหลักการ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ค่อยเป็นค่อยไป ระมัดระวัง นักเรียนจะถูกอบรม ให้ฝึกโยคะจากจุดเริ่มต้น โดยปลอดภัยจากการ บาดเจ็บ จากการฝึกที่ ประมาท ไม่ถูกหลักการ หรือด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ผิดเพี้ยนไป จากความเข้าใจที่ผิดเพี้ยน การถ่ายทอด ที่ผู้เรียนจะต้องเข้าถึง และนำประโยชน์ ไปใช้ได้เอง

ผู้ที่ต้องการเรียนโยคะ จะสามารถ เรี่ม มาเข้า เรียนโยคะกับครูมายด์ ได้ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนผู้ที่มีรูปร่างอ้วน และไม่เคยฝึกโยคะมาก่อน ผู้ที่มีร่างกายแข็งทื่อ ทรมานถึงที่สุด จะได้รับประโยชน์จากการเรียนโยคะ ในทุกหลักสูตร จากครูมายด์ เป็นหลักสูตรที่เต็มปี่ยม ไปด้วยคุณภาพ ที่นักเรียนต่างให้ความเห็นว่า คุ้มค่ามาก กับการที่ได้มา เรียนโยคะกับครูมายด์จริงๆ

โยคะช่วยให้ ระบบเลือดลมไหลเวียนคล่องขึ้น อาสนะโยคะ ยังสามารถกระตุ้น ฟื้นฟูเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้รับการยืดเหยียดใน อิริยาบถที่ไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน โยคะปรับปรุงปราณ ในร่างกายนักเรียน ให้เกิดการกระตุ้นและนวดต่อมต่างๆในร่างกายได้ด้วยตนเอง

นักเรียนโยคะทุกคน จากทุกหลักสูตร จะได้รับการฝึกวินัยที่ดี ช่วย
สร้างเสริมพลังแห่งสมาธิ ทำให้จิตและกายผสานกันอย่างกลมกลืน หลายคนอาจจะ อยากพิสูจน์ ว่า โยคะสามารถ ส่งผลให้มีพลังแห่งชีวิตที่เกิดจากภายในตนเอง  มองโลกในแง่ดี มีอนาคต ที่สวยงาม รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์จริงหรือ?  

ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสัมผัสเอง รับประโยชน์เอง ฝึกโยคะเผื่อให้กันไม่ได้


ครูนาตรา (ครูมายด์) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ นักเรียนทุกคน ได้มีความเข้าใจ และเข้าถึงในโยคะอย่างลึกซึ้ง ด้วยจิตใจที่สัมพันธ์กับร่างกายตนเอง ให้นักเรียนได้ซึมซาบโยคะ ด้วยประโยชน์อันมีคุณค่า กว่าสิ่งมีค่าใดๆ ให้โยคะได้สู่จิตวิญญาณอย่างแท้จริง
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2013 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.