หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   

หลักสูตร

  การสอน
 
   

( สามารถที่จะเลือกเรียนได้ ทั้ง คอร์ส ธรรมดา และ คอร์สสมาชิก )

คอร์สเบื้องต้นแบบธรรมดา เรียนตามจำนวนครั้งที่ระบุในแต่ละขั้น ให้ครบคอร์ส
( โดยผู้เรียนจะเรียน และติดต่อครู ขอเวลาเรียนซ่อมชม.ที่ขาดเรียนไป
จบคอร์สภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว
มิฉะนั้นจะถือว่าเสียสิทธิ์ไปตามระยะเวลา ที่เกินกำหนดไป)
โยคะบำบัดพิเศษ (Intensive Therapy Yoga)  **ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน**

คอร์สโยคะสำหรับบำบัดตลอดจนแก้ปัญหาโดยตรง สำหรับ อาการป่วยต่างๆ เรื้อรังมานาน บำบัดด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผล ลดผลข้างเคียงเนื่องจากกรใช้ยาเป็นเวลานาน ด้วยหลักสูตรที่ดีมาก ผ่านการศึกษา และปรับปรุงโดยครูนาตรา ซึ่งในหลักสูตรจะรวบรวมจากจุดเด่นๆของโยคะแนวต่างๆหลายแขนง ลูกศิษย์จะได้รับการฝึกฝนวินัยที่ดีขึ้น ในทุกด้านอย่างเป็นธรรมชาติ ร่างกายและจิตใจจะได้รับการบำบัดไปพร้อมๆกัน เกิดความเพลิดเพลิน และสมาธิที่สงบเยือกเย็น ตลอดช่วงของการเรียน

ลดความทุกข์มรมานจากอาการต่างๆจากโรคเรื้อรัง ได้อย่างเด่นชัด เช่น ภูมิแพ้ ปวดศีรษะ เรื้อรัง ปวดร้าวครึ่งซีกของใบหน้า ท้องผูกจนต้องพึ่งแต่ยาถ่ายที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  ท้องมีลมมากแก็สดันตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายจนจุกเสียดเจ็บทรมานเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่อนแอมากๆ ตะคริวบ่อยมากเรื้อรัง

เพิ่มความแข็งแรงแก่ปอดและหัวใจแบบโยคะซึ่งแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วๆไปทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง เพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้ตามจุดต่างๆ เช่น ช่องท้อง แขน ขา ลดส่วนเกิน กระชับรูปร่าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างสมรรถนะแก่กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น อย่างถูกวิธี ค่อยเป็นค่อยไป อย่างถาวร เพิ่มพูนกำลังใจ ความปลอดโปร่งแก่สมอง พัฒนาการแห่งสติปัญญา ความสุขุม ความเข้าใจในเหตุและผล สัจจะธรรมแห่งธรรมชาติและชีวิต

 

โยคะระดับเบื้องต้น  (Yoga for Beginner  )

คือ การเรียนสำหรับผู้ที่ยังใหม่ ซึ่งไม่เคยฝึกมาก่อน จะได้รู้จักกับโยคะ ในการเรียนจะเน้นการฝึก ที่เป็นการเตรียมตั้งแต่ร่างกายและจิตใจ การหายใจแบบโยคะที่ถูกต้อง ฝึกท่าต่างๆสำหรับการยืดเหยียด และความแข็งแรงของสรีระร่างกาย เช่น ขา หลัง ไหล่ โดยจะทำให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานที่ดี พร้อมสำหรับการฝึกในขั้นต่อไปได้ดี และลดความเครียด ความกังวลจากอุปสรรคในการฝึกที่สูงขึ้นไปได้


โยคะบำบัดพิเศษ (Intensive Therapy Yoga)  **ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน**

คอร์สโยคะสำหรับบำบัดตลอดจนแก้ปัญหาโดยตรง สำหรับ อาการป่วยต่างๆ เรื้อรังมานาน บำบัดด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผล ลดผลข้างเคียงเนื่องจากกรใช้ยาเป็นเวลานาน ด้วยหลักสูตรที่ดีมาก ผ่านการศึกษา และปรับปรุงโดยครูนาตรา ซึ่งในหลักสูตรจะรวบรวมจากจุดเด่นๆของโยคะแนวต่างๆหลายแขนง ลูกศิษย์จะได้รับการฝึกฝนวินัยที่ดีขึ้น ในทุกด้านอย่างเป็นธรรมชาติ ร่างกายและจิตใจจะได้รับการบำบัดไปพร้อมๆกัน เกิดความเพลิดเพลิน และสมาธิที่สงบเยือกเย็น ตลอดช่วงของการเรียน

ลดความทุกข์มรมานจากอาการต่างๆจากโรคเรื้อรัง ได้อย่างเด่นชัด เช่น ภูมิแพ้ ปวดศีรษะ เรื้อรัง ปวดร้าวครึ่งซีกของใบหน้า ท้องผูกจนต้องพึ่งแต่ยาถ่ายที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  ท้องมีลมมากแก็สดันตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายจนจุกเสียดเจ็บทรมานเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่อนแอมากๆ ตะคริวบ่อยมากเรื้อรัง

เพิ่มความแข็งแรงแก่ปอดและหัวใจแบบโยคะซึ่งแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วๆไปทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง เพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้ตามจุดต่างๆ เช่น ช่องท้อง แขน ขา ลดส่วนเกิน กระชับรูปร่าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างสมรรถนะแก่กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น อย่างถูกวิธี ค่อยเป็นค่อยไป อย่างถาวร เพิ่มพูนกำลังใจ ความปลอดโปร่งแก่สมอง พัฒนาการแห่งสติปัญญา ความสุขุม ความเข้าใจในเหตุและผล สัจจะธรรมแห่งธรรมชาติและชีวิต
 


 

 

อัตราค่าเรียน :

คอร์สแบบระยะยาว เรียนตามจำนวนครั้งที่ระบุในแต่ละขั้น ให้ครบคอร์ส ( ภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ คือ ขั้นละสองเดือน ตามแต่ละขั้นที่เลือกเรียน )

โยคะบำบัดพิเศษ (Intensive Therapy Yoga)
**ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน**


1.  โยคะระดับเบื้องต้น   (Yoga for Beginner  )
อธิบาย:  คอร์สโยคะบำบัดพิเศษ (Intensive Therapy Yoga)  **ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน**

คอร์สโยคะสำหรับบำบัดตลอดจนแก้ปัญหาโดยตรง สำหรับ อาการป่วยต่างๆ เรื้อรังมานาน บำบัดด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผล ลดผลข้างเคียงเนื่องจากกรใช้ยาเป็นเวลานาน ด้วยหลักสูตรที่ดีมาก ผ่านการศึกษา และปรับปรุงโดยครูนาตรา ซึ่งในหลักสูตรจะรวบรวมจากจุดเด่นๆของโยคะแนวต่างๆหลายแขนง ลูกศิษย์จะได้รับการฝึกฝนวินัยที่ดีขึ้น ในทุกด้านอย่างเป็นธรรมชาติ ร่างกายและจิตใจจะได้รับการบำบัดไปพร้อมๆกัน เกิดความเพลิดเพลิน และสมาธิที่สงบเยือกเย็น ตลอดช่วงของการเรียน

ลดความทุกข์มรมานจากอาการต่างๆจากโรคเรื้อรัง ได้อย่างเด่นชัด เช่น ภูมิแพ้ ปวดศีรษะ เรื้อรัง ปวดร้าวครึ่งซีกของใบหน้า ท้องผูกจนต้องพึ่งแต่ยาถ่ายที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  ท้องมีลมมากแก็สดันตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายจนจุกเสียดเจ็บทรมานเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่อนแอมากๆ ตะคริวบ่อยมากเรื้อรัง

เพิ่มความแข็งแรงแก่ปอดและหัวใจแบบโยคะซึ่งแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วๆไปทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง เพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้ตามจุดต่างๆ เช่น ช่องท้อง แขน ขา ลดส่วนเกิน กระชับรูปร่าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างสมรรถนะแก่กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น อย่างถูกวิธี ค่อยเป็นค่อยไป อย่างถาวร เพิ่มพูนกำลังใจ ความปลอดโปร่งแก่สมอง พัฒนาการแห่งสติปัญญา ความสุขุม ความเข้าใจในเหตุและผล สัจจะธรรมแห่งธรรมชาติและชีวิต
คอร์สเรียน 40 ครั้ง ๆละ 1 ชม.
  

การสอนนอกสถานที่
(อัตราค่าสอน : จะเพิ่มขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง)
.ในบริเวณที่ไม่ไกลนัก 

 

 

สมาชิกคอร์สโยคะ Yoga Member  Courses


สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และต้องการเพิ่ม วินัยให้ตนเอง  ต้องการจะตั้งใจฝึก หรือเรียนโยคะ อย่างแท้จริง กระตุ้นอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย อย่างเต็มที่ จะได้สัมผัสกับโยคะในหลายรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน เพื่อธรรมชาติบำบัด เสริม บุคลิกภาพ แก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง ผิวพรรณ สดใส เพิ่มสมาธิ ความสุขุม อารมณ์แจ่มใส กระชับรูปร่าง ขจัดส่วนเกิน ปรับสมดุลของทุกระบบภายในร่างกาย ตลอดจนเพื่อการพัฒนาการฝึกไปได้อย่างเด่นชัดมาก

 

 

 

*** A. สอนนอกสถานที่ และเป็นกลุ่มส่วนตัวไม่รวมกับผู้อื่น***  โดยการสอนที่ละเอียด เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลนั้นๆ
ปรับปรุงจุดอ่อน คุณภาพเต็มเปี่ยมทุกหลักสูตร  นักเรียนจะต้องมีวินัยเรื่องเวลาสูง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ฝึก

 

 

2. การสอนนอกสถานที่    จะคิดเพิ่มตามระยะทาง ระยะเวลา และจำนวน นักเรียน

          (ราคานี้เป็นราคา ที่ไม่รวมภาษี)

 

**การชำระเงิน**
          จะชำระเต็มจำนวน ก่อนเริ่มคอร์สเรียน โดยชำระเป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียนในแต่ละคอร์ส
         (รวมถึงการเรียนต่อไปในคอร์สใหม่ หลังจากจบคอร์สเดิม ก็จะเป็นระเบียบ วินัยเดียวกัน)

 

อ้วนเพราะอะไร? เปลี่ยนบุคลิกใหม่ได้ผลเยี่ยม!!!

เปิดแล้ว!! สมาชิกโยคะลดน้ำหนัก  Sliming Yoga Course
โดยหลักสูตรประสิทธิภาพสูง ที่เกิดจากการออกแบบการสอนของครูนาตรา   เพื่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง  ปรับเปลี่ยนปรับปรุงบุคลิกภาพเป็นคนใหม่ ให้งดงาม มีความกระฉับกระเฉงคล่องตัว เบาตัว จิตใจและร่างกายสามารถรับพลังแห่งธรรมชาติ เสริมสร้างความแข็งแรงแก่อวัยวะทั่วร่างกาย กระชับรูปร่าง ลดไขมันเลวที่สะสมส่วนเกิน  เสริมสร้างกล้ามเนื้อทดแทน ปรับสมดุลของฮอร์โมน เพิ่มระดับการเผาผลาญที่ได้ผลเยี่ยม ปรับสภาพจิตใจและสมาธิ ให้สงบเยือกเย็น และสุขุมนุ่มลึก  สมองโล่ง นัยน์ตากระจ่างสุกสกาวขึ้น  
สามารถช่วยฝึกปรับวินัยที่ดี ในทุกๆด้านแบบโยคะ ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน
!  โดยนักเรียนจะถูกฝึกฝนวินัยที่ดี อย่างเคร่งครัด จนเคยชินเป็นอุปนิสัย ส่งผลให้รูปร่างที่กระชับ หรือลดน้ำหนักไปแล้ว จะสามารถงดงามอย่างใจต้องการ และมีสุขภาพแข็งแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โอกาสที่จะกลับมาอ้วนอีกนั้นยากเหลือเกิน หากนักเรียนรักษาวินัยได้ ตามที่ได้บ่มเพาะวินัย และข้อชี้แนะกับครูมายด์
เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพสูงสุด ในการเรียนนี้ นักเรียนควรจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการขาดเรียน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของนักเรียนเอง ที่จะได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ควรจะเรียนตามวันเวลา และหลักสูตรตามที่ครูได้กำหนดไว้
วินัยการเรียนการสอนของนาตราโยคะ   โดยจะเริ่มและจบตรงเวลาทุกครั้ง  )
    

 

*** C. คอร์สครูโยคะ เรียนเดี่ยว***  โดยการสอนที่ละเอียด เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลนั้นๆ
 หลักสูตรต่างๆรองรับเป้าหมายหลากหลายของครู คุณภาพเต็มเปี่ยมทุกหลักสูตร 
นักเรียนจะต้องมีวินัยเรื่องเวลาสูง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ฝึก

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

เปิดแล้ว!! หลักสูตร โยคะ บำบัดพิเศษ
Intensive Therapy Yoga Course


Intensive Therapy Yoga Courseคอร์สโยคะสำหรับบำบัดตลอดจนแก้ปัญหาโดยตรง สำหรับ อาการป่วยต่างๆ เรื้อรังมานาน บำบัดด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผล ลดผลข้างเคียงเนื่องจากกรใช้ยาเป็นเวลานาน ด้วยหลักสูตรที่ดีมาก ผ่านการศึกษา และปรับปรุงโดยครูนาตรา ซึ่งในหลักสูตรจะรวบรวมจากจุดเด่นๆของโยคะแนวต่างๆหลายแขนง ลูกศิษย์จะได้รับการฝึกฝนวินัยที่ดีขึ้น ในทุกด้านอย่างเป็นธรรมชาติ ร่างกายและจิตใจจะได้รับการบำบัดไปพร้อมๆกัน เกิดความเพลิดเพลิน และสมาธิที่สงบเยือกเย็น ตลอดช่วงของการเรียน

 

 

 

 
 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2019 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.