หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

 
 

จากความรู้สึก ของครู นาตรา


หัวใจสำคัญ ของการฝึกโยคะ และการฝึกสมาธิ นั้นช่างเรียบง่ายอย่างที่สุด ซึ่งก็คือ ความสุขสงบ อย่างลึกซึ้ง ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ฝึกที่ได้ประโยชน์จากการฝึกอย่างแท้จริง และจะส่งผลต่อเนื่องที่ดีไปยังร่างกาย
โยคะนั้นไม่ใช่ เป็นเพียงการออกกำลังกายทั่วๆไป อย่างที่อีกหลายๆคนเข้าใจหรือมองว่าเป็นเช่นนั้น แต่โยคะจะมีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากกว่านั้นอีกมาก จากการที่โยคะ เป็นศาสตร์ดึกดำบรรพ์ ที่ผู้ฝึกสามารถฝึกฝนตนเอง และผสมผสานจิตของตนให้สัมพันธ์กับกายอย่างสมดุล จึงทำให้ผู้ฝึกนั้นจะมีสติ มีสมาธิที่ดีขึ้น มีความสุขุม เยือกเย็น รอบคอบ มองโลกในแง่ดี มองปัญหาที่เข้ามาเผชิญ ในมุมที่ลึกขึ้น บังเกิดปัญญา มีความสร้างสรรค์ ไม่หมกมุ่น จิตใจโอบอ้อมอารีย์ สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ตลอดจนคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข
โยคะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ มนุษย์นั้น สามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน ไปให้ถึงจุดสูงสุด ตามแต่ศักยภาพของคนๆนั้นจะสามารถไปได้ถึง เพราะว่ามนุษย์ทุกๆคนนั้น อาจจะยังไม่ทราบว่า ตนเองนั่นแหละ คือ เจ้าของ และคือที่รวมของความสุขในชีวิตสูงสุด ที่แฝงเร้นอยู่ภายในตัวเราเอง ซึ่งทุกๆคนจะมีได้จากตัวเองไม่ต้องไปขวนขวายไขว่คว้าจากที่ใดเลย ความสุขที่ว่านี้นั้น เพียงคุณได้ฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอ โยคะจะอยู่กับเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีขึ้นของเรา ไปจนเราตาย
โยคะไม่เคยให้โทษแก่ใคร หากว่าเราฝึกกับครู หรือ ผู้ที่แนะนำได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด ก็คือ ตัวเราเอง ก็จะต้องฝึกให้ถูกต้องด้วย ไม่จำเป็นว่าคุณต้องอยู่ในวัยยังหนุ่มยังสาว ถึงจะมีความสุขได้ หรือ คุณต้องมีเงินร่ำรวยล้นฟ้า ถึงจะมีความสุขได้ หรือจะต้องอยู่ในสถานที่ใหญ่โตหรูหรา หรือ มีเพชรนิลจินดามากมาย หากแต่ความสุข สงบใจอย่างลึกซึ้งนั้น มีคุณค่าจนมิอาจตีเป็นมูลค่าได้เลย ซึ่งเราสามารถหาได้ เพียงเราฝึกโยคะให้เข้าใจถึงโยคะอย่างถ่องแท้ ลองสัมผัสดูแล้วจะทราบถึงสิ่งที่กล่าวถึงนี้ ได้ด้วยตัวเอง

ครูมีความมุ่งมั่นและ ตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ ผู้เรียนจากเรา เพื่อทุกๆคน จะได้มีความเข้าใจ และเข้าถึงในโยคะอย่างลึกซึ้งด้วยจิตใจที่สัมพันธ์กับร่างกายตนเองอย่างแท้จริง จะบังเกิดความรัก ชอบ และฝึกโยคะได้ดีมีประสิทธิภาพต่อองค์รวมของชีวิตตนเองได้ดีเลิศ สามารถนำเอาประโยชน์จากโยคะ มาปรับใช้สำหรับวิถีชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นได้กันจริงๆ สามารถดึงโยคะออกมาจากตนเอง ในการบำบัด หรือเพื่อเสริมสร้าง เมื่อเราต้องการใช้กับชีวิตเราเอง หรือคนรอบข้าง มิใช่เพียงแต่ฝึกๆกันไป โดยไร้ทิศทาง ไม่เข้าใจในคุณค่า หรือเพียงผิวเผินเท่านั้น ซึ่งการฝึกในแนวนั้น อาจจะเป็นคนละแนวกับการสอนของครู ก็เป็นได้ !!


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.