หน้าแรก

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

ภาษาไทย/ENGLISH

 
 
โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

   

แนะนำ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
โปรโมชั่น โยคะวันแม่  
หลักสูตร โยคะผู้สูงวัยใจผาสุก นาตราโยคะ

นาตราโยคะ ครูมายด์ ขอแนะนำหลักสูตรโยคะผู้สูงวัยใจผาสุก  ที่มีคุณค่า แด่ผู้ที่เราอยากตอบแทนพระคุณด้วยโยคะ เพื่อบุพพการี ญาติในครอบตรัว หรือผู้สูงวัย ที่เราเคารพรัก อยากที่จะให้ สัมผัส อานุภาพของโยคะ นำความสุขที่แท้จริง จากโยคะ
หลักสูตร โยคะผู้สูงวัยใจผาสุก  มาช่วยดึงดูดพลังแห่ง ความแข็งแรง และความสงบ ความผาสุกที่ถาวรอย่างลึกซึ้งมากที่สุด  ด้วยโยคะ เพื่อตอบแทนคุณ ที่ท่านได้ให้ชีวิต และทุกๆสิ่งดีดี แก่เราได้เติบโตมา อย่างมีตวามสุขและมีคุณภาพ
สำหรับชีวิตมนุษย์แล้วนั้น เมื่อผ่าน วัยหนุ่มสาว หากยิ่งเข้าสู่ วัยถดถอย ดูเหมือนว่า จะไม่มีอะไร ที่จะดีไปกว่า การมี สุขภาพ กาย และจิต ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อที่ท่าน จะยังสามารถเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ที่ให้ความรักแท้ ความอบอุ่นอก่ลูกหลาน สามารถแลกเปลี่ยน ประสพการณ์ชีวิตโชกโชน จริงใจ ที่มีค่าสูงยิ่ง ซึ่งหาไม่ได้ จากตำรา โน้มนำไปสู่ การสร้างสรรค์ความเจริญ รุ่งเรืองของครอบครัว สืบไปตราบนานเท่านาน
หลักสูตร โยคะผู้สูงวัยใจผาสุก  จากนาตราโยคะ
คือ หลักสูตรโยคะ ที่ครูมายด์ตั้งใจ กลั่นกรอง รวบรวม จากประสพการณ์ ทางด้านโยคะ มานานปีมาก มุ่งมั่นในการสอนโยคะเน้นคุณภาพ ที่ละเอียด ลึกซึ้ง  
หลักสูตร
โยคะผู้สูงวัยใจผาสุก  มุ่งให้โยคะ มาบรรเทา ความเครียด ความตึงล้า เหนื่อยหน่าย หดหู่ อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล อ่อนแอ ทั้ง ร่างกายและจิตใจ ให้คืนกลับมาสู่ ความมั่นใจ สดใส สุขสงบ กับ ความแข็งแกร่งทั้ง กาย ใจ ที่จะหวลมา
ด้วยธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป และจะไม่ระคายต่อจุดอ่อน หรือ โรคประจำตัว ให้
กังวล อีกทั้งให้โยคะ ส่งเสริมการ ใช้เวลา ให้คุ้มค่า ต้องหลักสูตร
โยคะผู้สูงวัยใจผาสุก   นาตราโยคะ ที่พร้อมให้ ท่านมารับ พลังสุขแท้ๆ ด้วยผลลัพท์ที่ดีเยี่ยม
แนะนำ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
จากการเล็งเห็น   คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ แห่งการมีสุขภาพที่ดี ของผู้สูงวัย
:
หลักสูตร
โยคะผู้สูงวัยใจผาสุก   ตั้งมั่น อยู่บน ความปลอดภัยสูงสุด
  

สังขารย่อมร่วงโรยไปตามวัย  
ให้โยคะชลอไว้ภายในแกร่งได้ผลจริง
หน้าตาใสปิ๊ง ไม่พี่งพิงเคมีใด
!!!

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  HOME

 

หลักสูตรการสอน ตารางเรียน ติดต่อสมัครเรียน

น่ารู้น่าอ่าน

  โยคะ กับจิตวิทยา โยคะอาสนะบรรเทา ความรู้สึกครูนาตรา จากนักเรียน เวปบอร์ด
 
 

  2009 natrayoga.com  All RIGHTS RESERVED.